Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM đào tạo những ngành gì năm 2009?

Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM đào tạo những ngành gì? Em yêu thích chính trị và kinh tế thì học tại học viện có phù hợp không?
 |  Xem: 19.442  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2009 - 10:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở tại Hà Nội và cơ sở tại TP.HCM) đào tạo ngành hành chính học. Học viện Hành chính quốc gia có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Do đó, yêu thích chính trị bạn học tại học viện là phù hợp.
Ngày gửi: 02/03/2009 - 10:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thuật số thần bí thiên nhân cảm ứng - Chiêm đoán thuật số phong thủy nhân tướng học những ngành khoa học thần bí
Liên hệ gian hàng...
Bình Nguyên
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)