Tôi muốn tìm sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn mỹ thuật tiểu học

Tôi đang là gáo viên môn mỹ thuật tiểu học. Đang rất cần đề tài sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn mỹ thuật tiểu học. Ai có cùng chuyên môn, hoặc biết về lĩnh vực này xin cho biết chút ít nhé. Tôi đang làm đề tài cấp Tỉnh nên rất cần. Có cơ hội xin hậu tạ. Cảm ơn rất nhiều!
 |  Xem: 9.958  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/10/2009 - 18:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tôi cũng đang nghiên cứu vè đề tài này.hiện tai tôi đang thực hiện cho học sinh sử dụng nhiều bảng màu trong bài học,trong từng vấn đề. đây là 1 phương pháp tôi đọc được trên 1 trang thông tin của nước ngoài do các nghiên cưu về các họa sĩ mà có.
chia sẻ với ace ko biết co ich ko
Ngày gửi: 08/10/2009 - 18:08
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của thuannk.vâng bạn có thể nói cho tôi biết được không? tôi đang rất cần: có thể qua email của tôi m_anhqn@yahoo.com.vn. cảm ơn bạn nhiều lắm!
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)