Em muốn học trung cấp công nghệ thông tin,?

ai bít nên học ngành nào để ra trường dể xin việc làm,và trường nào đào tạo có uy tín?
 |  Xem: 2.179  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/05/2009 - 17:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hien nay nganh cong nghe thong tin dang la nganh hot nhat.Truong trung cap cong nghe ha noi dang co dot xet duyet ho so nganh cntt do,hoc o day ban se co nhieu co hoi thuc tap trong cac cong ty ve ben cntt,sau nay la dieu kien tot de ban di xin viec.
dt:0986135261-0437549660(xet duyet ho so vao he trung cap chinh quy sau 2 nam hoc lien thong cao dang,dai hoc)
Ngày gửi: 26/06/2009 - 10:09
Hien nay nganh cong nghe thong tin dang la nganh hot nhat.Truong trung cap cong nghe ha noi dang co dot xet duyet ho so nganh cntt do,hoc o day ban se co nhieu co hoi thuc tap trong cac cong ty ve ben cntt,sau nay la dieu kien tot de ban di xin viec.
dt:0986135261-0437549660(xet duyet ho so vao he trung cap chinh quy sau 2 nam hoc lien thong cao dang,dai hoc)
Ngày gửi: 26/06/2009 - 10:09
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn