Ai có tài liệu hướng dẫn sử dụng nero startSmart 9.0 cho mình với?

Cho mình cảm ơn trước.
 |  Xem: 12.146  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/05/2009 - 21:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hướng dẫn sử dụng Nero 9.
Một số anh em sau khi cài, chạy 1 thời gian thì bị hộp thoại đăng ký và 1 số anh em ko cài được khi dùng keygen. Post cái này lên cho anh em dùng.
Khi cài dùng key này:
9M03-01A1-PCX7-K31A-8A94-98PT-KT2E-522A
Sau khi cài xong, khởi động lại máy, tìm thư mục
C:\Program Files\Common Files\Nero\AdvrCntr4
Xóa hay đổi tên 3 file:
NeroPatentActivation.exe
NOSProductRegistration.dll
NOSUsageStatistics.dll
Chạy Nero ControlCenter, có thể sẽ nhập lại key ở trên.
Xong.

Hướng Dẫn Burn DVD Với Chương Trình Nero

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=243
Ngày gửi: 22/05/2009 - 14:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.