Các ví dụ về môn học XÃ HỘI HỌC.

Hiện nay, tôi đang học từ xa có học môn " Xã hội học ", môn học này mới, hay và vui vui làm sao, trong sách vở thì viết các khái niệm, chức năng, chủ thể.... thì nhiều, còn về các dẫn chứng và phân tích cho từng mục cụ thể thì quá ít, có khi không có.
Bạn nào có các ví dụ về môn học " XÃ HỘI HỌC " thì cho tôi xem với.
Chúc khỏe !!!!
 |  Xem: 5.454  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/09/2008 - 16:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tham khảo tài liệu này nhé

Trích dẫn:
www.hsph.edu.vn/bmkhxh/system/files/Bai+1_Nhap+mon_B1_web.ppt
Ngày gửi: 26/09/2008 - 17:22
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của chocolatenong.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)