Khấn bái ngày Tết- 2009

Có thể nhiều người đã biết, có thể nhiều người chưa. Mình có vài thông tin xin chia sẻ.

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI.

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )
Kính lạy : _ Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.
_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần.
_ Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.
_ Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển , Thiên Ôn hành binh chi thần , Lý Tào phán quan năm Mậu Tý.
_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần.
Nay là phút giao thừa năm Kỷ Sửu
Chúng con là.................
Ngụ tại ......................
Phút thiêng giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , tam dương khai thái , vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết , lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay , thể đức hiều sinh , ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai , Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần , Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch Tài Thần , các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
 |  Xem: 33.763  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/01/2009 - 13:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ ( MÙNG 1 ).

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN )
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.
_ Phật Trời , Hoàng Thiên Hậu Thổ.
_ Chư vị Tôn Thần.
Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng , nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân , giải trừ gió đông lạnh lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên Đán xuân thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình.
Tín chủ con là ................................
Ngụ tại ..............................................
Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai. Đầu năm chí giửa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thônmg , sở cầu như ý.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

-------------------------------------------

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT.


NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật .
_ Các cụ Tổ Khảo , Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc , ngoại tộc.
Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.
Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

--------------------------

VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI ( MÙNG 3 ).

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )
Kính lạy : _ Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
_ Ngài Đương niên , Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng , các Ngài Thổ Địa , Táo Quân , Long Mạch Tôn Thần
_ Các Tổ Khảo , Tổ Tỷ , nội ngoại tiên linh.
Hôm nay là ngày mồng ba tháng Giêng năm Kỷ Sửu
Tín chủ chúng con ..........................
Ngụ tại ..........................................
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật , phù tửu lễ nghi , cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình : Tiệc xuân đã mãn , Nguyên Đán đã qua , nay xin thiêu hoá kim nân , lễ tạ Tôn Thần , rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin : lưu phúc lưu ân , phù hộ độ trì , dương cơ âm mộ , mọi chỗ tốt lành . Cháu con được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng . Lòng thành kính cẩn , lễ bạc tiến dâng , lưiợng cả xét soi , cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

----------------------------

1/. Cúng lễ :
_ Đêm 30 rạng mùng 1 Tết Kỷ Sửu đó , Quý Thần ở Chánh Nam , Tài Thần ở Chánh Đông . Tùy nghi các anh chị các bạn chọn vị Tôn Thần nào thì lập bàn Hương án vái cúng quay mặt về đó.
Giờ cúng tốt là giờ Tý (23g41p đến 1g40p ) , giờ Dần ( 3g41p đến 5g40p ) , Mẹo ( 5g41p đến 7g40p ) , Thìn (7g41p đến 9g40p).
_ Sáng mùng 2 : Các giờ cúng tốt là Tý , Sửu , Mẹo , Thìn , Tị Đại Cát.

2/. Xuất hành : Của đêm và rạng sáng đầu năm mới
Nên chọn các giờ Tý , Dần , Mẹo Đại Cát.

3/. Cúng tế cầu Phúc :
Mùng 2 , 5 , ngày 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 24 , 27 tháng Giêng â.l
Tùy theo tuổi của các anh chị các bạn mà chọn ngày thích hợp , để không bị Can khắc , Chi khắc , và được Lộc Mã Quý Nhân của Mệnh và Thái Tuế phù trợ.

4/. Khai trương :
Mùng 5 , mùng 6 , mùng 8 , ngày 12 , ngày 16 , ngày 17 , ngày 18 ,ngày 22 , ngày 24 , ngày 28 tháng Giêng â.l.
Cũng tùy theo tuổi mình mà chọn như cách trên.

5/. Cầu Tài :
Mùng 3 , mùng 8 , ngày 12 , ngày 16 tháng Giêng â.l.
Tùy theo tuổi , và tùy theo ngày giờ mà chọn hướng.

6/. Xuất hành đi xa :
Mùng 2 , mùng 5 , mùng 6 , ngày 12 tháng Giêng â.l.


Chúc tất cả các anh chị , các bạn bước sang năm mới An Khang , Thịnh Vượng , Tràn đầy Niềm Vui - Hạnh Phúc , Gia đạo Bình An , Sanh ý Hưng Long , Đông thành Tây tựu , Vạn sự Cát tường!

--------------------------------------

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT.

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !
Kính lạy : _ Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật .
_ Các cụ Tổ Khảo , Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc , ngoại tộc.
Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.
Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.[/quote
Cảm ơn em nhé, mấy vụ này chị ko siêu lắm, có bài của em để tham khảo rùi
---------------------------------

VĂN KHẤN LỄ TẠ MỘ VÀO NGÀY 30 TẾT.
( phải Tạ Mộ để xin phép Thổ Thần Thổ Địa nơi đó cho Ông Bà về ăn Tết ).

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !
Kính lạy : _ Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ngũ Ôn Chi Thần , Nguyễn Tào Phán Quan.
_ Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương.
_ Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn thần.
_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ long mạch Tôn thần , Tiền Chu Tước , Hậu Huyền Vũ , Tả Thanh Long , Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản ở trong xứ này.
Kính lạy Hương Linh cụ...........
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp , nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới.
Chúng con là :...............
Sắm sanh phẩm vật , hương hoa phù tửu lễ nghi , trình cáo Tôn Thần , kính rước vong linh Bản Gia Tiên Tổ chúng con là..........
có phần mộ tại đây về với gia đình đón năm mới , để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên , báo đáp ân thâm , tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần , phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở , bát nước nén hương , biểu tấm lòng thành , cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
__________________

VĂN KHẤN TẤT NIÊN

Nam mô A Di Đà Phật .

Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .
Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này .
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tý.
Tín chủ chúng con là : ..
Ngụ tại :

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết , năm kiệt tháng cùng , xuân tiết gần kề , minh niên sắp tới . Nay là ngày 30 Tết , chúng con cùng toàn thể Gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa , cơm canh cụ soạn , sửa lễ Tất niên , dâng cúng Thiên Địa , Tôn Thần , phụng hiến Tổ tiên , truy niệm chư Linh . Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế , cúi xin chư vị Tôn Thần , Liệt vị Gia tiên , bản xứ tiền hậu Chủ hương linh , giáng lâm án tọa , phù thùy chứng giám , thụ hưởng lễ vật , phù hộ cho toàn Gia , lớn bé trẻ già , bình an thịnh vượng . Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .
Dãi tấm lòng thành ,
Cúi xin chứng giám .
Cẩn cáo .
__________________
Ngày gửi: 20/01/2009 - 14:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lịch để bàn 003
Liên hệ gian hàng...
Lịch để bàn 002
Liên hệ gian hàng...
ĐÁ CẮT CÁC LOẠI
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo