Giá trị cá biệt và giá trị xh của hàng hóa

phân biệt giá trị cá biệt và giá trị xh của hàng hóa?

từ đó hãy xác định thước đo lượng giá trị của hàng hóa là gì?

nội dungm yêu cầu của quy luật giá trị?

 |  Xem: 18.004  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/12/2010 - 01:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn!

Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trong xã hội có nhiều người cùng sản xuất 1 loại hàng hóa nhưng do điều kiện sản xuất trình độ khkt khác nhau nên hao phí của lao động mà từng người sản xuất ko giống nhau .Thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa được gọi là thời gian cá biệt .Thời gian lao động cá biệt tạo ra sản phẩm cá biệt của hàng hóa .

- Giá trị cá biệt là giá trị của hàng hóa do chỉ riêng một người tạo ra và chiếm hữu nó .

- Giá trị xã hội là giá trị của hàng hóa do xã hội tạo ra và nó mang giá trị chung cho tất cả mọi người .

Vì vậy giá trị hàng hóa đo bằng thời gian cá biệt.
Ví dụ có 3 người cùng dệt 1m vải ,mà công ty quy định chỉ dệt mất trong vòng 1 tiếng :
- Người 1 dệt mất 1tiếng
- Người 2 mất 1 tiếng rưỡi 
- Người 3 mất 2 tiếng 
Vậy người thứ 1 dệt vải đúng với thời gian quy định mà xã hội cần thiết còn người thứ 2 và 3 là người sát với thời gian lao động cá biệt .
Cho nên để sản xuất hàng hóa mọi công ty phải tìm mọi cách để giảm giá trị cá bệt hàng hóa xuống thắp hơn hoặc bằng giá trị hàng hóa xã hội cần thiết thì càng tốt.

- Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:thước đo lượng giá trị của hàng hóa được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết .
- Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị là:việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.

Chúc may mắn.


Ngày gửi: 16/12/2010 - 09:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.