1 yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

 |  Xem: 468.770  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 24/06/2008 - 09:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Hôm nay thì tỷ giá của yên Nhật với đồng VN là:
Mua: 162.41
Nhượng: 164.05
Bán: 169.74
Ngày gửi: 24/06/2008 - 09:29
Khoảng 1.500 vnd
Ngày gửi: 24/06/2008 - 09:32

Tại Ngân hàng Vietcombank ngày 8-7-2010

Tỷ giá đồng Yên so với VNĐ là:

Mua tiền mặt: 213,13 VNĐ

Mua chuyển khoản: 215.28 VNĐ

Bán ra: 219.33 VNĐ

Ngày gửi: 08/07/2010 - 10:32

Mua vào :1,000 yên nhật =  228,000 VNĐ

Bán Ra : 1,000 yên nhật =229,000VNĐ

Ngày gửi: 09/09/2010 - 13:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)