Đơn vị Psi = bao nhiêu Kg??

Mọi người cho mình hỏi với 1 Psi = ? Kg
Ai biết chỉ giúp mình với? thanks trước nha?
 |  Xem: 60.877  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/04/2009 - 15:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

1 pound/square inch = 0.0703 kilogram/square centimeter

1 kg = 2.2 pounds 1 cm = 0.39 inch

1 kg/cm2 = 2.2/(0.39)^2 psi = 14.2 psi

Muốn đổi nhanh bạn có thể tham khảo tại đây

http://www.unitconverters.net/pressure-converter.html
Ngày gửi: 20/04/2009 - 16:08
Lời cảm ơn 5 điểm
Cảm ơn câu trả lời của chitachita.

100psi=  ? kg/cm2          -     100 psi =6,8 ( kg/cm2 )   đúng hok ak

 //bar= ?  kg/cm2           -       //       =6,66.10mui4 ( pa )  //

 //pa= ? kg/cm2              -      //        = 66,6     ( bar )  //

//mpa=? kg/cm2             -      //        =  ?         (  mpa  )

//kpa= ? kg/cm2             -      //        = ?        ( kpa )

                                  GIÚP DÙM

Ngày gửi: 01/04/2015 - 19:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)