Đơn vị Psi = bao nhiêu Kg??

Mọi người cho mình hỏi với 1 Psi = ? Kg
Ai biết chỉ giúp mình với? thanks trước nha?
 |  Xem: 56.333  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/04/2009 - 15:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1 pound/square inch = 0.0703 kilogram/square centimeter

1 kg = 2.2 pounds 1 cm = 0.39 inch

1 kg/cm2 = 2.2/(0.39)^2 psi = 14.2 psi

Muốn đổi nhanh bạn có thể tham khảo tại đây

http://www.unitconverters.net/pressure-converter.html
Ngày gửi: 20/04/2009 - 16:08
Lời cảm ơn 5 điểm
Cảm ơn câu trả lời của chitachita.
Trả lời