Kinh nghiệm dẫn chương trình cho một đám cưới?

Tôi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình cho một đám cưới của đứa cháu trai và cũng là người đại diện cho họ nhà trai. Các Bác nào có kinh nghiệm, xin giúp tôi bài diễn văn khai mạc và nội dung chi tiết chương trình cho một đám cưới. Tôi rất cần vì chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới. Rất cám ơn các Bác
 |  Xem: 41.191  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/05/2009 - 16:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngày gửi: 06/05/2009 - 14:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)