Điền kinh là gì? Điền kinh gồm những môn nào?

 |  Xem: 51.552  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 22/04/2008 - 16:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Bạn có thể download Về Điền kinh ở đây !
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.34&view=1520

Khái niệm điền kinh
Điền kinh là một trong những môn thể thao cơ bản có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo
dục thể chất và huấn luyện thể thao; bao gồm các nội dung đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy và
nhiều môn phối hợp.
Từ “điền kinh” thường dùng ở nước ta thực chất là một từ Hán - Việt, được dùng để biểu thị
những hoạt động tập luyện và thi đấu ở trên sân (điền) và trên đường chạy (kinh).
Theo tiếng Trung Quốc, “điền” có nghĩa là “ruộng” còn “kinh” có nghĩa là “đường”. “Điền
kinh” là tên gọi chung cho các môn thể thao được tiến hành trên “sân” và trên “đường”. Cách
gọi của nhiều nước khác cũng được hiểu theo nghĩa này. Tuy nhiên, tên gọi đó chỉ có thể phù
hợp với thời kì ban đầu bởi lẽ ngày nay người ta còn sáng tạo ra rất nhiều môn thể thao khác
thuộc điền kinh mà không chỉ tiến hành ở “sân”, ở “đường”.
Trong tiếng Hi Lạp cổ, từ “điền kinh” có nghĩa tương ứng với từ “aletic” và từ “athletics”
trong tiếng Anh.
Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đều lấy “Điền kinh” làm tên gọi của các môn thể
thao cơ bản.
- Phân loại các môn hoạt động trong sân vận động
Các nội dung của điền kinh vừa có thể là các bài tập, vừa có thể là các nội dung thi
đấu. Ở các đại hội lớn như Đại hội Ôlympic, người ta chỉ chọn một số nội dung điền
kinh tiêu biểu tham gia thi đấu.


Điền kinh là môn thể thao có nội dung rất phong phú. Để thuận tiện cho việc giảng dạy, huấn
luyện và tổ chức quản lí, người ta phân loại điền kinh theo các cách chủ yếu sau:
* Cách thứ nhất: Phân loại theo nội dung
Điền kinh được phân chia thành năm nội dung chính: đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy và nhiều
môn phối hợp. Những năm gần đây chạy, đi bộ các cự li dài, nhảy 3 bước, nhảy sào và ném tạ
xích mới được đưa vào thi đấu của nữ và nay tiến hành thi 7 môn phối hợp thay vì 5 môn
trước đây gồm: 100m rào, nhảy cao, đẩy tạ, 200m, nhảy xa, ném lao và 800m; 10 môn phối
hợp của nam gồm: 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, 400m, 110m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném
lao và 1500m.
* Cách thứ hai: Phân loại theo tính chất hoạt động
Điền kinh được phân theo tính chất hoạt động có chu kì gồm đi bộ, chạy và hoạt động không
có chu kì gồm ném đẩy và các môn phối hợp.
Trong mỗi nội dung có rất nhiều môn cụ thể được phân biệt theo cự li hoặc theo đặc điểm vận
động.
Đi bộ thể thao
Đi là phương pháp di chuyển quen thuộc, phổ biến của con người, là một hoạt động có chu
kì, là loại bài tập thể lực có thể dùng cho mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Cự li tập luyện và thi
đấu từ 3km đến 50km là những môn thi trong các đại hội thể dục thể thao. Khi đi, hầu hết các
cơ bắp của cơ thể đều tham gia hoạt động, tăng cường hoạt động của cơ quan tuần hoàn, hô
hấp và các hệ thống cơ quan khác của cơ thể. Do vậy, tập luyện đi bộ có lợi cho cơ thể, tác
dụng tốt tới sức khoẻ. Đi bộ thể thao có yêu cầu cao hơn hẳn so với đi thường về cường độ
vận động và sự tiêu hao năng lượng. Chính vì vậy, tập luyện đi bộ thể thao có tác dụng lớn
đến cơ thể, củng cố các cơ quan nội tạng, tăng cường khả năng làm việc của các hệ thống cơ
quan, phát triển các tố chất thể lực, đặc biệt là phát triển sức bền và giáo dục phẩm chất, ý chí.
Đặc điểm cơ bản của kĩ thuật đi bộ thể thao là suốt quá trình đi, cơ thể không được bay trên
không mà luôn luôn có một hoặc cả hai chân cùng chạm đất và từ khi chân chống trước đến
khi kết thúc đạp sau, chân phải luôn giữ thẳng. Tập luyện và thi đấu đi bộ có thể tiến hành
được trên mọi loại đường khác nhau. Đi bộ có thể không đi theo cự li mà đi theo thời gian.
Chạy
Chạy là hoạt động tự nhiên có chu kì, là bài tập không thể thiếu của vận động viên ở các môn
thể thao, chạy luôn có trong nội dung của tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Chạy lâu với tốc độ
không lớn trong điều kiện không khí trong lành rất có tác dụng đối với việc tăng cường sức
khoẻ.
Môn Chạy trong tập luyện và thi đấu được phân chia thành các loại:
Chạy trong sân vận động có:
- Chạy cự li ngắn 100m; 200m; 400m là nội dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic.

- Chạy cự li trung bình (gồm các cự li 500m đến 2000m, trong đó môn Chạy 800m và 15000m
là nội dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic).
- Chạy cự li dài (gồm các cự li từ 3000m đến 30000m, trong đó môn Chạy 3000m (nữ),
5000m (nam) và 10.000m (nam) là nội dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic.
Chạy trong các điều kiện tự nhiên có:
- Chạy cự li từ 500m đến 50000m. Trong đó có môn Chạy Marathon với cự li 42195m là nội
dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic.
Chạy vượt chướng ngại vật:
Chạy vượt rào từ 80m đến 400m và chạy 3000m vượt chướng ngại vật. Trong đó môn Chạy
vượt rào 100m (nữ), 110m (nam), 200m và 400m rào, 3000m vượt chướng ngại vật là nội
dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic.
Chạy tiếp sức:
Chạy tiếp sức cự li ngắn từ 50m đến 400m; tiếp sức cự li trung bình từ 800m đến 1500m và
chạy tiếp sức hỗn hợp 800m + 400m + 200m + 100m. Trong đó chạy tiếp sức 4 x 100m và 4 x
400m là nội dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic.
Nhảy
Nhảy là phương pháp vượt qua chướng ngại vật, đòi hỏi phải dùng sức mạnh để khắc phục độ
cao và độ xa càng cao, càng xa càng tốt. Nhảy có tác dụng tốt để rèn luyện và phát triển các tố
chất thể lực.
Trong Điền kinh, các nội dung nhảy chia làm hai loại:
- Nhảy qua xà ngang, tức là vượt qua chướng ngại thẳng đứng (mức xà) càng cao càng tốt bao
gồm nhảy cao và nhảy sào (dùng sào chống khi nhảy).
- Nhảy theo phương nằm ngang khắc phục chướng ngại nằm ngang càng xa càng tốt, bao gồm
nhảy xa và nhảy 3 bước.
Khi nhảy 3 bước được giậm nhảy 3 lần. Ở các môn nhảy khác mỗi lần nhảy chỉ được giậm
nhảy một lần. Các loại nhảy trên đều có chạy đà.
Thành tích nhảy được đo bằng thước với đơn vị là mét (m) hoặc centimet (cm). Các bài tập
nhảy cao, nhảy xa được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như dùng làm bài tập
thể lực hoặc làm bài kiểm tra đánh giá sức mạnh tốc độ. Nhảy cũng là một nội dung thi đấu
của điền kinh.
Ném đẩy
Ném đẩy gồm có Ném bóng, Ném lựu đạn, Ném đĩa, Ném lao, Ném tạ xích và Đẩy tạ. Trong đó Ném lao, Ném đĩa, Ném tạ xích và Đẩy tạ là những môn thi trong Đại hội Ôlympic.

Ném đẩy là dùng sức làm cho các dụng cụ có trọng lượng nhất định bay xa. Tập luyện ném
đẩy có tác dụng phát triển hệ cơ toàn thân.
Dựa vào vào kĩ thuật ném, đẩy, trong điền kinh người ta chia làm các loại sau:
a) Ném từ sau đầu
Gồm ném bóng (150g), ném lựu đạn (500 - 800g) và ném lao (600 - 800g). Để ném xa, các
vận động viên đều chạy đà thẳng.
b) Đẩy
Đẩy tạ. Tạ có trọng lượng từ 3kg đến 7,257kg. Do chỉ được tạo đà trong vòng tròn có đường
kính 2135m nên vận động viên chỉ có trượt đà mà không thể chạy đà.
c) Ném với quay vòng
Gồm ném đĩa. Đĩa có trọng lượng từ 1kg đến 2kg.
d) Ném tạ xích
Gọi là “tạ xích” vì ngoài dụng cụ tạ còn gắn thêm một đoạn dây nối với tay cầm. Tạ xích có
trọng lượng từ 5kg đến 7,257kg. Để đĩa và tạ xích bay xa các vận động viên phải quay vòng
tạo đà thực hiện trong 1 vòng tròn được Luật quy định (như đẩy tạ). Ném đẩy thuộc môn hoạt
động sức mạnh và sức mạnh - tốc độ, đòi hỏi thể lực chuyên môn và kĩ thuật tốt mới phát huy
được sức mạnh tổng hợp toàn thân nhằm đưa dụng cụ đi xa và đúng hướng.
Nhiều môn phối hợp
Bao gồm nhiều môn được phối hợp lại dùng trong thi đấu. Việc đánh giá thành tích nhiều môn
phối hợp được tiến hành cộng điểm các nội dung thi đấu với nhau. Có thể có 3, 4, 5, 7 và 10
môn phối hợp, trong đó 7 môn phối hợp của nữ (chạy 100m rào, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 200m,
nhảy xa, ném lao, chạy 800m) và 10 môn phối hợp của nam (chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ,
nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao và chạy 1500m) là những
môn thi đấu chính thức trong Đại hội thể thao Ôlympic. Trong thi đấu nhiều môn phối hợp,
thành tích các nội dung được quy thành điểm. Bảng điểm sẽ quy định từng lứa tuổi và giới
tính. Tổng điểm mà vận động viên đạt được sẽ quyết định thứ bậc của họ trong thi đấu.
Cách ghép môn trong thi đấu nhiều môn phối hợp
- Ba môn phối hợp: đẩy tạ, một môn nhảy nào đó và chạy 300m.
- Bốn môn phối hợp của thiếu niên: chạy 60m, ném bóng 150g, nhảy xa và nhảy cao.
- Bốn môn phối hợp:
+ Chạy 100m, nhảy xa, ném đĩa, ném lao.
+ Chạy 100m rào, nhảy cao, chạy 100m và đẩy tạ.
- Năm môn phối hợp nam: nhảy xa, ném lao, chạy 200m ném đĩa và chạy 1500m

- Năm môn phối hợp - nữ trẻ: chạy 100m rào (rào cao 76,2cm), đẩy tạ (3kg), nhảy cao, nhảy
xa và chạy 800m.
- Sáu môn phối hợp: chạy 100m, nhảy xa, ném đĩa (1,5kg), chạy 110m rào, đẩy tạ (5kg) và
nhảy sào. Thi trong 2 ngày.
- Bảy môn phối hợp: chạy 60m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 60m rào, nhảy sào và chạy
1000m. (Với nam trẻ: đẩy tạ (6kg), nhảy cao, chạy 60m rào (rào cao 100cm). Thi trong 2
ngày.
- Bảy môn phối hợp - nữ: chạy 100m rào, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 200m, nhảy xa, ném lao và
chạy 800m.
- Tám môn phối hợp: chạy 100m, nhảy xa, nhảy cao, chạy 100m rào (rào cao 91,4cm), nhảy
sào, ném đĩa (1,5kg) và chạy 1500m. Thi trong 2 ngày.
- Mười môn phối hợp - nam trẻ: chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ (6kg), nhảy cao, chạy 400m, chạy
110m rào (rào cao 100cm), ném đĩa (1,5kg), chạy 1500m. Thi trong 2 ngày.
- Mười môn phối hợp - nam: chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m
rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, chạy 1500m. Thi trong 2 ngày.
Tập luyện nhiều môn phối hợp là con đường phát triển thể lực toàn diện cho các vận động
viên trẻ. Sự khác biệt về nội dung thi của vận động viên nữ và vận động viên nam tới nay
đang là sự khác biệt về trọng lượng dụng cụ trong môn Ném đẩy và chiều cao của rào.
- Trong chạy vượt rào: nữ chạy 100m, nam chạy 110m.
- Trong nhiều môn phối hợp: nữ 8 môn, nam 10 môn.
Người ta gọi thành tích thi đấu cao nhất trong điền kinh là “kỉ lục”. Tuỳ tính chất cuộc thi,
thành tích và quốc tịch của vận động viên mà thành tích đó được gọi là “kỉ lục thế giới”, “kỉ
lục châu”, “kỉ lục khu vực...”, “kỉ lục quốc gia” hoặc “kỉ lục đại hội”...
Riêng chạy Maraton và chạy việt dã - vì không thể có được điều kiện sân bãi đường chạy thi
đấu như nhau nên người ta không gọi là kỉ lục mà gọi là thành tích cao nhất.
- Các nội dung chạy trên đường bằng phẳng
Tuỳ theo độ dài của cự li chạy người ta còn phân thành các nội dung:
Chạy cự li ngắn (các cự li dài từ 20m đến 400m): Trong đó chạy 100m, 200m, 400m là các
môn thi trong Đại hội thể thao Ôlympic. Khi chạy cự li ngắn mỗi vận động viên chạy theo một
ô riêng.
Chạy cự li trung bình (các cự li từ trên 400m đến 2000m): Trong đó chạy từ 800m đến 1500m
là các môn thi trong các Đại hội thể thao Ôlympic. Riêng trong thi đấu ở cự li 800m, các vận
động viên phải chạy 300m đầu theo ô riêng, sau đó mới chạy theo ô tuỳ ý.
Chạy cự li dài (các cự li từ trên 2000m đến 30km) Trong đó các môn chạy 3000m (nữ),
5000m và 10,000m (nam) là các môn thi trong Đại hội thể thao Ôlympic
Ngày gửi: 23/04/2008 - 10:38
Tài liệu NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN ĐIỀN KINH;
KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC MÔN ĐIỀN KINH;
NGHIÊN CỨU NGUYÊN LÍ ĐI VÀ CHẠY;
TÌM HIỂU KĨ THUẬT ĐI THƯỜNG, KĨ THUẬT CHẠY CỰ LI NGẮN
.


http://kho1.caodangtieuhoc7.googlepages.com/DienKinh_P1.pdf.
Ngày gửi: 23/04/2008 - 10:40
Điền kinh gồm các bộ môn: Chạy, nhảy, ném, đẩy.
Trong chạy gồm: Chạy cự ly ngắn và chạy trung bình...
Nhảy: Nhảy xa, nhảy cao...
Ném: Ném lao, ném đĩa...
Đẩy: Đẩy tạ...
Ngày gửi: 03/12/2009 - 14:38

Điền kinh là môn thể thao tổng hợp, bao gồm các môn:

- Đi bộ thể thao

- Chạy:

+ Chạy cự ly ngắn: 60m, 100m, 200m và 400m

+ Chạy cự ly trung bình: Từ 500-2000m, trong đó 800m và 1500m đc tổ chức thi ở các kỳ đại hội.

+ Chạy cự ly dài: (gồm các cự li từ 3000m đến 30000m, trong đó môn Chạy 3000m (nữ), 5000m (nam) và 10.000m (nam) là nội dung thi trong Đại hội thể thao Ôlympic.

- Nhảy: Nhảy cao, nhảy xa, nhảy xà, nhảy 3 bước

- Ném - đẩy: ném lao, ném lựu đạn, ném bóng, ném dĩa, ném búa, ném tạ xích, đẩy tạ . . .

Ngày gửi: 07/07/2010 - 14:37

Có môn ném lựu đạn à? Ném búa?? Ném tạ??? T tưởng chỉ có ở lịch sử Thế chiến! :))

Ngày gửi: 03/11/2013 - 21:39
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
Quảng cáo