Cách xóa group trên facebook?

 |  Xem: 50.597  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 10/11/2010 - 09:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn vào ( sau khi đăng nhập ) --> Tài khoản -->

Trung tâm Trợ giup' --> Nhóm -->

và có thể hỏi thêm tại đó

Ngày gửi: 10/11/2010 - 09:30

Facebook sẽ tự động xóa những Group nào có số lượng thành viên bằng 0. Vì vậy để xóa group bạn chỉ cần xóa toàn bộ thành viên và chính bạn ra khỏi group là được. Để xóa thành viên thì bạn phải là người có quyền quản trị, bạn vào Group cần xóa, nhìn phía dưới danh sách thành viên, bên cạnh tên nhóm có chữ ABOUT. Vào ABOUT bạn chọn tên thành viên muốn xóa nhấn vào biểu tượng phía dưới thời gian hoạt động gần nhất, chọn Remove from Group.

Ngày gửi: 30/11/2012 - 17:15

Đầu tiên vào nhóm bạn đã tạo.. xong bạn xem phía bên phải có biểu tượng nằm cạnh "Thông báo" hay "Notifications" hình răng răng ấy.. bạn click mũi tên xuống và chọn: "Rút Khỏi Nhóm" hay "Leave Group"   ... Vì bạn là chủ.. Nên khi rời khỏi thì sẽ tự động xóa ...

Ngày gửi: 06/06/2013 - 00:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền .vn
Liên hệ gian hàng...
Tên miền cấp 2 quốc gia .vn
Liên hệ gian hàng...
Tên miền .com.vn
Liên hệ gian hàng...
Tên miền Quốc tế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)