Cách lấy lại mật khẩu trong facebook?

Tôi sử dụng tài khoảng yahoo của mình để tạo facebook, nhưng máy báo là tài khoảng yahoo này đã đăng kí một trang khác, vậy tôi phải làm gì để lấy lại mật khẩu của mình?

 |  Xem: 24.158  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/05/2012 - 13:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có quên mật khẩu facebook? đừng lo lắng Tôi có giải pháp. Bản chất của con người là khó khăn để loại bỏ quên mật khẩu facebook, để quên, do đó, không thể đăng nhập vào facebook của bạn. Ok, để giải quyết quên mật khẩu facebook chuẩn bị giấy, bút hay bất cứ điều gì để ghi lại mật khẩu mới để không quên một lần nữa. 
Đơn giản chỉ cần cho giải quyết quên mật khẩu facebook:

  1. Vào <font color="#996633">http://www.facebook.com</font>, Nhấp vào Quên mật khẩu của bạn? Viết địa chỉ e-mail được sử dụng khi đăng ký trong facebook.

  2. Sau đó nhấp vào Đặt lại mật khẩu 

  3. Đăng nhập vào email của bạn và mở tin nhắn có chứa "Xác nhận mật khẩu thay đổi"Và nhấp vào liên kết được chứa trong email.  

  4. Điền Email, mật khẩu và Xác nhận mật khẩu mới -> Sau đó nhấp vào Thay đổi mật khẩu.

Ngày gửi: 05/05/2012 - 22:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hosting P50000
Liên hệ gian hàng...
Hosting P30000
Liên hệ gian hàng...
Hosting P10000
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)