Cách sửa lỗi yahoo ko hiện chữ???

Chỉ em cách sửa lỗi yahoo ko hiện chữ. thanks??
 |  Xem: 11.257  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/08/2008 - 15:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tắt Yahoo Messenger
Vào Start > Run
Nhập vào dòng sau : regsvr32 vbscript.dll (tốt nhất bạn nên copy và pastevào ) > OK
Nó sẽ hiện ra "DllRegisterServer in .... succeeded" , bạn chọn OK.
Tương tự thực hiện (Start ---> Run .... ) với dòng lệnh sau : regsvr32 jscript.dll>OK

Have Fun ^^!
Ngày gửi: 26/08/2008 - 15:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Share Hosting 500MB dung luong
Liên hệ gian hàng...
Gói dịch vụ hosting Pro#1 5.0$
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Tên miền cấp 3 quốc gia .com.vn
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)