Cách sửa lỗi yahoo ko hiện chữ???

Chỉ em cách sửa lỗi yahoo ko hiện chữ. thanks??
 |  Xem: 11.241  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/08/2008 - 15:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tắt Yahoo Messenger
Vào Start > Run
Nhập vào dòng sau : regsvr32 vbscript.dll (tốt nhất bạn nên copy và pastevào ) > OK
Nó sẽ hiện ra "DllRegisterServer in .... succeeded" , bạn chọn OK.
Tương tự thực hiện (Start ---> Run .... ) với dòng lệnh sau : regsvr32 jscript.dll>OK

Have Fun ^^!
Ngày gửi: 26/08/2008 - 15:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Share Hosting 500MB dung luong
Liên hệ gian hàng...
Gói dịch vụ hosting Pro#1 5.0$
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Tên miền cấp 3 quốc gia .com.vn
Liên hệ gian hàng...