Khôi phục dung lượng cho USB?

usb cua em la 4g,em lo sd phan mem flash security,nhung bi mat dung luong,do no chay ko het chuong trinh,nen ko co mat khau,nhung chj con 500 may kb ak,co aj giup gium em yk

 |  Xem: 1.338  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/09/2012 - 15:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

em vào đây download phần mềm này về cài lên format lại là ok:

 

http://tugia.com.vn/images/documents/1308505566HP%20USB%20Disk%20Storage%20Format%20Tool.exe

[Tiện ích] download HP USB Disk Storage Format Tool

 


Ngày gửi: 27/10/2012 - 11:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hosting Store 600
Liên hệ gian hàng...
Hosting cá nhân Windows Sever 2007
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)