Tôi không biết chuyển hộp thư Gmail từ tiếng Việt (tôi đang xài) sang tiếng Anh. Ai biết xin chỉ giúp?

Xin cảm ơn.
 |  Xem: 2.910  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/05/2009 - 10:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giao diện của Gmail từ tiếng Việt sang tiếng Anh (hay ngược lại) bằng cách: Sau khi đăng nhập vào hộp thư Gmail, bạn bấm lên mục “Cài đặt” phía trên bên phải. Sau đó tại thẻ “Chung”, bạn bấm vào mũi tên chỉ xuống của mục “Ngôn ngữ hiển thị cho Gmail” rồi chọn English (US) là xong.
Ngày gửi: 25/05/2009 - 10:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Email# 2
Liên hệ gian hàng...