Cách xóa tài khoản mail Yahoo ?

 |  Xem: 7.045  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/02/2008 - 15:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Truy cập vào địa chỉ https://edit.yahoo.com/config/delete_user sau đó, đăng nhập với tên tài khoản muốn xóa và mật khẩu (username và password). Sau khi đăng nhập, sẽ gặp trang cảnh báo người dùng sau khi xóa tài khoản sẽ không sử dụng được các dịch vụ của Yahoo. Nhập lại mật khẩu lần nữa rồi chọn "YES - Terminate this Account".
Ngày gửi: 05/02/2008 - 15:50

Thanks bạn nhiều!

Ngày gửi: 29/07/2011 - 11:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)