Hướng dẫn thiết lập Email trong Microsoft Office Outlook

Pa` con hay noi giup toi cach thiet lap Email( gmail hoac yahoo mail ) trong Microsoft Office Outlook.Thanks and Best regards!
 |  Xem: 33.568  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 25/06/2008 - 10:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Chào bạn Yahoo đã tich hợp sẵn để cho bạn chechmail trên Web vì thế bạn không thể đăng ký incoming và outcoming được, chech mail Microsoft Office Outlook phải có địa chỉ thực và chỉ chech được các email mà ban đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tại nước bạn dang sinh sống. Chứ k thể chech mail yahoo hoạc gmail trên Microsoft Office Outlook được.
Thân!
Ngày gửi: 02/07/2008 - 16:14
Bạn có thể check được GMAIL trong Outlook.
http://www.vnmu.edu.vn/forum/forum_posts.asp?TID=445

Ngày gửi: 08/07/2008 - 15:45
vao goodgol ma lap
Ngày gửi: 19/04/2009 - 00:30
Micoroft
Ngày gửi: 03/12/2013 - 17:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 3
Liên hệ gian hàng...
Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)