Cách cài đặt địa chỉ E-mail dạng @hcm.vnn.vn trên Outlook Express

Tôi đang sử dụng hộp thư dạng @hcm.vnn.vn. Xin vui lòng hướng dẫn cách cài đặt để gửi/nhận mail qua Outlook Express.
 |  Xem: 12.168  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/09/2008 - 11:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để gửi nhận hộp thư dạng @hcm.vnn.vn trong Outlook Express, Bạn thực hiện các bước sau:

- Bạn khởi động OE bằng cách kích đúp vào biểu tượng hình bức thư trên màn hình máy tính. Trong giao diện chính của Outlook Express, Bạn hãy kích vào menu Tools trên đầu màn hình và chọn Account. Khung của sổ Internet Account sẽ xuất hiện. Hãy di chuyển con trỏ chọn phần tab Mail sau đó chọn nút Add và chọn Mail.

- Điền tên Bạn vào phần Display name và chọn Next sau đó điền tên địa chỉ thư tín của Bạn vào phần Email Address

- Một cửa sổ khác sẽ xuất hiện, Bạn điền các thông số vào phần tên server để có thể gửi nhận được thư:

My Incoming mail Server is a POP3 server:

Incoming mail (POP3): mail.hcm.vnn.vn

Outgoing mail (SMTP): smtp.hcm.vnn.vn

- Bạn tiếp tục kích Next một cửa sổ khác sẽ xuất hiện, Bạn hãy điền tên truy cập và mật khẩu để kết nối mạng VDC.

- Nhấn vào Next, trang Congratulations xuất hiện thông báo Bạn đã thành công trong việc tạo một Mail Account mới. Lúc này Bạn hãy nhấn vào nút Finish để kết thúc quá trình tạo hộp thư.
Ngày gửi: 03/09/2008 - 11:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)