Hỏi cách đưa thông tin lên facebook ?

cho mình hỏi, nếu mình đọc thấy tin hay, muốn chia sẻ lên face thì làm ntn?


 |  Xem: 3.704  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/08/2010 - 14:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn nhìn vào hình dưới này nhé

Ngày gửi: 05/08/2010 - 19:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền .vn
Liên hệ gian hàng...
Tên miền cấp 2 quốc gia .vn
Liên hệ gian hàng...
Tên miền Quốc tế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)