Cách đặt trang mặc định mỗi khi vào Web?

Em muốn hỏi anh chị là muốn đặt trang mặc định mỗi khi vào Web thì làm thế nào? Em vào Tools->internet Options->tại thẻ General trong mục adddresss: em đánh địa chỉ vd: www.dangkhoa.vn sau đó chọn Apply.lúc đó trang đã được mặc định nhưng khi khởi động lại máy thì trang này ko còn được mặc định nữa, mà lại nhảy luôn vào 1 trang khác.
 |  Xem: 21.968  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 30/04/2009 - 10:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hiện tượng mà bạn mô tả phía trên có thể do lỗi của Internet Explorer. Để khắc phục, bạn hãy gỡ IE ra bằng cách sau, vào Control Panel -> Add & Remove Programs, chọn Add/Remove Windows Components, và bỏ dấu tích tại mục Internet Explorer để gỡ:

http://dangkhoa.vn/Resources/demoPortal/Modules/ImagesNews/TL2090109.jpg

Sau khi gỡ đi và khởi động lại máy, làm tương tự nhưng lần này là đánh dấu vào mục đó để cài lại, sau đó bạn thử lại xem còn hiện tượng trên hay không.

Chúc thành công!
Ngày gửi: 30/04/2009 - 10:44
Nếu vẫnhttp://www.vatgia.com/home/security_code.php?8722H4001k1388o3447 còn vấn đề thì bạn thử cài Firefox xem sao

Ngày gửi: 02/05/2009 - 16:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)