Crack là gì ? tại sao phải crack?

 |  Xem: 9.721  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2009 - 15:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nói một cách ngắn gọn và bình dân, Crack là quá trình bẻ một (hoặc nhiều) khóa nào đó trong Phần mềm, Server hay các vấn đề Tin học khác.
Phần mềm hoặc Server khi bạn Crack được thì bạn có thể sử dụng khóa này để sử dụng mãi mãi hoặc truy cập vào Server và làm những điều bạn thích trong Server này.
Đối với Phần mềm Tin học: Một số phần mềm rất hữu dụng nhưng có giá quá mắc (đắt) mà một số trong chúng ta ví dụ như Sinh viên không đủ tiền mua hoặc muốn sử dụng tiền này vào mục đích khác cao cả hơn (để tiền mua sách hoặc mời bạn gái uống nước). Hoặc một số phần mềm thực sự cần thiết cho công việc hcọ tập hoặc nghiên cứu mà ta chưa kịp mua bản quyền hoặc không biết mua như thế nào nên ta chỉ còn cách là Crack nó để sử dụng trước đã rồi tính sau.
Ngày gửi: 18/03/2009 - 15:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên domain .cc
Liên hệ gian hàng...
Hosting Cá Nhân
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)