Đếm những tên riêng trong Excel ?

Đếm những tên riêng trong Excel ?
Mình có một danh sách khoảng 65.000 tên người trong một bảng tính Excel và hầu hết những tên này đều giống nhau. Vậy làm thế nào để đếm số lượng những tên khác nhau đây?
 |  Xem: 6.181  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2008 - 08:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đầu tiên bạn chọn tất cả các tên bằng cách drag chuột để bôi đen chúng. Sau đó chọn menu

Insert và chọn tiếp Name - Define. Ta đặt cho nó là Names.

Nhập công thức này vào: =SUM(1/COUNTIF(Names,Names)). Kế tiếp là bước rất quan trọng:

Nhấn Ctrl-Shift-Enter. Và vậy là xong.

Nhưng công thức trên sẽ được thực hiện rất chậm nếu số lượng tin quá lớn.

Vì vậy nên sử dụng cách sau đây:

Bôi đen hàng có chứa tên và chọn PivotTable and PivotChart Report từ menu Data.Click Next và

click Finish. Excel sẽ tạo một PivotTable rỗng trong worksheet mới.

Drag tên của trường xuất hiện trong mục Drag items to the PivotTable report vào mục Drop

Row Fields Here và mục Drop Data Items Here. Bây giờ bạn có danh sách sách của những cái

tên khác nhau, cùng với số lần xuất hiện của nó.
Ngày gửi: 28/05/2008 - 08:52
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)