Có ai biết Đặt PassWord Cho Root Trong Hacao giúp mình với?

Mình mới sử dụng Hacao, nên không biết nhiều lắm, ai biết xin chỉ dùm mình với
 |  Xem: 441  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/07/2008 - 16:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đầu tiên là phải làm cho chương trình "KHÓA" trên màn hình có biểu tượng đó khởi động (chạy) khi XWIN chạy bạn copy đoạn mã sau và dán vào file:
/etc/.profile hoặc /etc/profile.local (cái này sẽ có khi bạn cài java)
export Xlock=/usr/local/apps/Xlock
export Xlock=/usr/local/apps/Xlock/AppRun
thế là xong việc chính rồi.
Việc còn lại là đặt mật khẩu cho máy thôi. bạn vào "Khóa" và đặt mật khẩu mới là xong.
Có một chú ý là: khi gõ mật khẩu nó sẽ không lên đâu bạn cứ gõ đi bình tĩnh chậm một chút cũng được.
Ngày gửi: 29/07/2008 - 16:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)