Có mạng lan nhưng không thể chơi đế chế nhiều máy..Làm cách nào để 8 máy có thể nối mạng chơi đế chế với nhau?

Ở chỗ tôi có mấy máy kết nối mạng lan và internet với nhau được vài tuần nhưng khi chơi game(ví dụ như chơi đế chế ) với nhau thì chỉ chơi hai máy với nhau được thôi. Có ai biết tại sao và cách sử lý thế nào không chỉ dẫn cho tôi với
 |  Xem: 22.220  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 16/10/2008 - 07:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo kiến thức của mình thì chỉ cần nhấp chuột phải vào Mycomputer chọn Properties chọn tiếp thẻ Computer name sau đó chọn Change.. nếu là nhiều máy chơi với nhau thì chỉ cần tất cả các máy ghi vào phần Workgoup là mshome là được. Sau đó cần tắt firewall trên máy....Khi này tất cả các máy sẽ chơi sẽ nhận nhau. Chúc các bạn chơi vui vẻ nhé...
Ngày gửi: 16/10/2008 - 10:09
Có mạng lan nhưng không thể chơi đế chế nhiều máy..Làm cách nào để 8 máy có thể nối mạng chơi đế chế với nhau?Ở chỗ tôi có mấy máy kết nối mạng lan và internet với nhau được vài tuần nhưng khi chơi game(ví dụ như chơi đế chế ) với nhau thì chỉ chơi hai máy với nhau được thôi. Có ai biết tại sao và cách sử lý thế nào không chỉ dẫn cho tôi với
Ngày gửi: 23/11/2008 - 20:09
Trích dẫn:
Từ bài viết của kingdomst
Có mạng lan nhưng không thể chơi đế chế nhiều máy..Làm cách nào để 8 máy có thể nối mạng chơi đế chế với nhau?Ở chỗ tôi có mấy máy kết nối mạng lan và internet với nhau được vài tuần nhưng khi chơi game(ví dụ như chơi đế chế ) với nhau thì chỉ chơi hai máy với nhau được thôi. Có ai biết tại sao và cách sử lý thế nào không chỉ dẫn cho tôi với
Ngày gửi: 28/02/2009 - 13:57
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)