Cách gỡ bỏ Pass khi vào máy khác trong mạng LAN?

Xin chào !
Dàn NET mình mới tự cài, khi mình vào máy khác trong mạng LAN nó cứ bật cái bảng đỏi User và pass phiền quá, đặc biệt là khi vào máy chủ để update game, xin hỏi làm cách nào gỡ hết mấy thứ rườm rà đó đi ạ !
Xin cảm ơn !

 |  Xem: 15.555  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/09/2010 - 12:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử tắt firewall trong window xem còn bị như vậy ko? Nếu còn bị như vậy bạn
click chuột phải vào my computer/chon manage/ chọn local users and groups/ chọn
users/ trong user có 2 acount là guest và administrator. trong phần guest cũng như administrator bạn chỉ cần tích vào ô password never expries những ô còn lại trong 2 tài khoán trên bạn không cần tích vào như vậy bạn vào mạng lan sẽ không bị hỏi user và pass nữa.

Ngày gửi: 07/09/2010 - 12:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)