Không biết máy tính em nhiễm con virut gì nữa mà làm ẩn hết tất cả thư mục và làm ần 1/2 các folder. Làm cách nào để xóa bỏ chế độ ẩn thư mục và virut

 |  Xem: 866  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2008 - 10:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

khi máy bạn virus,
con virus đó sẽ không cho bạn hiện thị các file ẩn.
vì nó là file ẩn.
nếu bạn thấy nó, nó chít sao :d.
Điều đầu tin bạn làm là tải 1 chương trình diệt Virus
BKAV chẳng hạn: http://www.bkav.com.vn/home/download.aspx
Sau khi diệt xong, bạn vào 1 thư mục bất kỳ,
trên cái thanh ở trên cùng, bạn chọn Tools -> Folder Options
-> Chọn View -> sau đó đánh dấu chọn Show hidden files and folder.
Ngày gửi: 19/12/2008 - 10:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)