Hỏi cách cài đặt khóa và password của modem Wifi ?

Tôi có modem Wifi DL-624+ nhưng không cài đặt khóa và password được để hạn chế người truy cập.

Tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng ở giao diện chỉ có 4 mục, các mục khác bị khóa. Hiện nay modem vẫn ở chế độ default và không có password. Tôi đã reset modem nhiều lần.
Theo vnexpress
 |  Xem: 4.892  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/06/2009 - 08:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đăng nhập máy với quyền administrator để vào cấu hình modem.
Ngày gửi: 30/06/2009 - 08:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)