Hỏi cách cài đặt khóa và password của modem Wifi ?

Tôi có modem Wifi DL-624+ nhưng không cài đặt khóa và password được để hạn chế người truy cập.

Tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng ở giao diện chỉ có 4 mục, các mục khác bị khóa. Hiện nay modem vẫn ở chế độ default và không có password. Tôi đã reset modem nhiều lần.
Theo vnexpress
 |  Xem: 4.854  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/06/2009 - 08:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đăng nhập máy với quyền administrator để vào cấu hình modem.
Ngày gửi: 30/06/2009 - 08:53
Trả lời