Tại sao phải bảo vệ thông tin máy tính?

tai sao phai bao ve thong tin trong may tinh ?
 |  Xem: 10.038  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/01/2010 - 12:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thông tin là một loại tài nguyên quý và vô cùng quan trọng, Thông tin mang nội dung của sự việc, thông tin đem lại cho chúng ta sự hiểu biết.Lợi ích mà thông tin mang lại cho chúng ta là vô cùng to lớn, chính vì vậy mà thông tin cần được bảo vệ và bảo mật.
Ngày gửi: 14/01/2010 - 12:51
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)