Làm ơn chỉ cách đổi mật khẩu bên SKYPE ?

Làm ơn chỉ cách đổi mật khẩu bên SKYPE ?
 |  Xem: 24.131  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/04/2008 - 22:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để đổi password của Skype:
- Mở Skype rồi đăng nhận user của bạn.
- Tử thanh menu chọn File / My Skype Account / Change Password...
- Nhập password cũ, password mới và xác nhận password mới ở 3 dòng rồi nhấn OK.

Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 06/04/2008 - 22:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)