TCP là gì và hoạt động như thế nào?

TCP là gì và hoạt động như thế nào?
 |  Xem: 7.875  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2009 - 15:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

TCP(Transmission Control Protocol), tiếng Việt gọi là Giao thức điều khiển truyền vận là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. Giao thức TCP hoạt động ở tầng thứ 4 (tầng giao vận) trong 7 lớp OSI. TCP là tầng trung gian giữa giao thức IP bên dưới và một ứng dụng bên trên. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự, nhờ vào cơ chế quản lý luồng lưu thông trên mạng và cơ chế tránh tắt nghẽn mạng.
Ngày gửi: 18/03/2009 - 15:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

3ONEDATA NP312 Serial Server 1 port RS-232/RS-485/RS-422 TCP/IP (10M/100M)
Liên hệ gian hàng...
Netlink HTB-2000
Liên hệ gian hàng...
Bộ chuyển đổi quang điện F0110-MCX-0 2KM
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)