Lỗi không chơi được need for speed II ??

giúp mình với ! máy mình làm sao không chơi dược game NFSII nữa. Khi kick vào để chơi game no toàn thông báo "your hard drive has lees than 1MB space" mà trong khi máy mình còn dư rất nhiều ổ cưng!
hãy chỉ cho mình cách khắc phục lối này với! <mình đã cài lại win rồi mà vân vậy >
 |  Xem: 4.058  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/09/2008 - 10:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn thử kiểm tra giùm mình hai việc sau nhé:
1. Bạn kiểm tra xem game này sử dụng dung lượng ổ cứng tối thiểu là bao nhiêu? (A)
2. Dung lượng ổ đĩa chứa thư mục cài đặt còn lại trên máy của bạn là bao nhiêu? (B)
và A<B thì bạn mới chơi được.
Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 27/09/2008 - 10:59

Need For Speed II SE thường chỉ chơi được với các máy có Ram <2 gb thôi, có thể do máy bạn ram cao quá nên ko chơi đc, hãy tháo bớt 1 thanh ra chẳng hạn... máy của mình đã từng gặp lỗi này rồi. Chúc thành công !

Ngày gửi: 25/11/2010 - 03:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

PS3 - Uncharted: Drake's Fortune
Liên hệ gian hàng...
PS3 - Unreal Tournament III
Liên hệ gian hàng...
OpenArena - Kế thừa sức mạnh từ Quake III (Phiên bản dành cho Windows)
Liên hệ gian hàng...
OpenArena - Kế thừa sức mạnh từ Quake III (Phiên bản dành cho Ubuntu)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)