Làm ơn chỉ giúp cách viết phân số trong Word? Xin cảm ơn!

 |  Xem: 109.084  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 13/02/2008 - 12:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Chúng ta có thể viết phân số trong MS Word bằng cách chèn MS Equation 3.0 hoặc chúng ta cũng có thể làm nhanh như sau :
1. Tại vị trí muốn viết công thức , bạn bấm CTRL-F9

2. Tại vị trí giữa dấu ngoặc nhọn bạn gõ như sau

EQ \F(a,b)

a : tử số
b : mẫu số

có thể như sau { EQ \f (tử số, mẫu số) }

3. Bấm tiếp phím Shift-F9
Ngày gửi: 13/02/2008 - 12:13

shift F9 ah.bi mad ah!tất cả các dữ liệu lúc nãy ghi tự nhiên mất hết

Ngày gửi: 14/06/2012 - 00:39

Không phải phần mềm gì hết. Thao tác bàn phím là làm được rồi bạn

Xem hướng dẫn cách viết phân số, số mũ, công thức hóa học....

http://www.itviet360.com/2010/09/cach-viet-so-mu-phan-so-bieu-thuc-trong.html

Ngày gửi: 30/11/2012 - 10:41

Nếu bạn sử dụng phiên bản Word2012 thì bạn làm như sau:

Chọn Tab Insert >> Chọn Equation >> Chọn Fraction

Trong đó có nhiều dạng phân số phù hợp với bạn.

Chúc thành công!

Ngày gửi: 30/11/2012 - 14:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office SB Ed 2003 Win32 Mutil lang Open L OEM CD w/SP1
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)