Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản nhưng vẫn hiển thị đọc được ?

 |  Xem: 461  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/02/2008 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Vào Tools \ Protect Document…

2. Xuất hiện Panel Protect Document bên phải. Có 2 lựa chọn cho bạn:

a. Formatting restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa định dạng

b. Editing restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa nội dung
- Tracked changes:
- Comments: Cho phép nhập chú thích.
- Filling in forms: Cho phép điền vào Form
- No changes (Read only): Không thay đổi gì (chỉ đọc)
- R Everyone: Áp dụng cho tất cả mọi người.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 lựa chọn trên.

3. Kích vào Nút “Yes, Start Enforcing Protection”, xuất hiện hộp thoại Start Enforcing Protection: Bắt đầu nhập mật khẩu.

- Password: Sử dụng mật khẩu để bảo vệ file:ž

* Enter new password (optional): Đặt mật khẩu (Không nên gõ tiếng Việt và chữ HOA)
* Reeter password to comfirm: Nhắc lại mật khẩu.

- User authentication: Thẩm định quyền cho người dùng.

4. Chọn nút OK để hoàn thành.

Bỏ mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản

1. Vào Tools \ UnProtect Document

2. Xuất hiện hộp thoại UnProtect Document

3. Chọn nút OK để hoàn thành
Ngày gửi: 19/02/2008 - 13:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Netbean - IDE lập trình java chuyên nghiệp (Phiên bản dành cho Ubuntu)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)