Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản nhưng vẫn hiển thị đọc được ?

 |  Xem: 454  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/02/2008 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Vào Tools \ Protect Document…

2. Xuất hiện Panel Protect Document bên phải. Có 2 lựa chọn cho bạn:

a. Formatting restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa định dạng

b. Editing restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa nội dung
- Tracked changes:
- Comments: Cho phép nhập chú thích.
- Filling in forms: Cho phép điền vào Form
- No changes (Read only): Không thay đổi gì (chỉ đọc)
- R Everyone: Áp dụng cho tất cả mọi người.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 lựa chọn trên.

3. Kích vào Nút “Yes, Start Enforcing Protection”, xuất hiện hộp thoại Start Enforcing Protection: Bắt đầu nhập mật khẩu.

- Password: Sử dụng mật khẩu để bảo vệ file:ž

* Enter new password (optional): Đặt mật khẩu (Không nên gõ tiếng Việt và chữ HOA)
* Reeter password to comfirm: Nhắc lại mật khẩu.

- User authentication: Thẩm định quyền cho người dùng.

4. Chọn nút OK để hoàn thành.

Bỏ mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản

1. Vào Tools \ UnProtect Document

2. Xuất hiện hộp thoại UnProtect Document

3. Chọn nút OK để hoàn thành
Ngày gửi: 19/02/2008 - 13:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Netbean - IDE lập trình java chuyên nghiệp (Phiên bản dành cho Ubuntu)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.pro
Liên hệ gian hàng...