Làm thế nào để gõ dấu mũ trong Word?

Gõ dấu mũ như đơn vị thể tích m3 , hoặc dấu tụt xuống trong công thức hoá học như H2SO4?
 |  Xem: 57.449  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/09/2009 - 15:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

1-Bạn muốn gõ m3 bạn cần làm như sau :
Bạn gõ kí tự m như bình thường, sau đó bấm dùng tổ hợp phím Ctrl Shift + , bạn sẽ thấy con trỏ nhảy lên trên bạn bấm số 3, để kết thúc quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường bạn bấm Ctrl Shift + một lần nữa.

2.Bạn muốn gõ H2SO4 để có số 2 tụt xuống bạn cần làm như sau :
Bạn gõ kí tự H như bình thường , sau đó bấm dùng tổ hợp phím Ctrl + bạn sẽ thấy con trỏ nhảy xuống dưới bạn bấm số 2, để kết thúc quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường bạn bấm Ctrl + một lần nữa. Số 4 bạn làm tương tự
Ngày gửi: 10/09/2009 - 15:20
Bạn muốn gõ dấu bạn phải có bộ cài VietKey lên
Ngày gửi: 12/10/2009 - 09:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Small Business 2007 Pro H/s 2007 W32 En intl DSP OEM (media kit only)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)