Làm thế nào để gõ dấu mũ trong Word?

Gõ dấu mũ như đơn vị thể tích m3 , hoặc dấu tụt xuống trong công thức hoá học như H2SO4?
 |  Xem: 56.417  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/09/2009 - 15:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

1-Bạn muốn gõ m3 bạn cần làm như sau :
Bạn gõ kí tự m như bình thường, sau đó bấm dùng tổ hợp phím Ctrl Shift + , bạn sẽ thấy con trỏ nhảy lên trên bạn bấm số 3, để kết thúc quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường bạn bấm Ctrl Shift + một lần nữa.

2.Bạn muốn gõ H2SO4 để có số 2 tụt xuống bạn cần làm như sau :
Bạn gõ kí tự H như bình thường , sau đó bấm dùng tổ hợp phím Ctrl + bạn sẽ thấy con trỏ nhảy xuống dưới bạn bấm số 2, để kết thúc quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường bạn bấm Ctrl + một lần nữa. Số 4 bạn làm tương tự
Ngày gửi: 10/09/2009 - 15:20
Bạn muốn gõ dấu bạn phải có bộ cài VietKey lên
Ngày gửi: 12/10/2009 - 09:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Small Business 2007 Pro H/s 2007 W32 En intl DSP OEM (media kit only)
Liên hệ gian hàng...