Chỉ giúp tôi có cách nào so sánh nội dung giữa 2 cột trong Excel ?

Xin chỉ giúp tôi có cách nào so sánh nội dung giữa 2 cột trong Excel. Nếu giống nội dung thì in ra cột thứ 3 là giống, khác thì in là khác.
 |  Xem: 3.711  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/02/2008 - 12:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Website Microsoft Assistance hướng dẫn rất chi tiết cách sử dụng Excel để so sánh dữ liệu trong Microsoft Excel.
http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA011039151033.aspx
Ngày gửi: 22/02/2008 - 12:05
tim thay
Ngày gửi: 17/07/2009 - 05:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.pro
Liên hệ gian hàng...
Kingsoft Office 2007 Professional Edition
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý Nhà hàng VsoftRMS.pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)