Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại bên Excel phải vào lệnh nào vậy?

- Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại bên excel phải vào lệnh nào vậy?
Mình có DS chép sẵn vừa chữ hoa vừa chữ thường trông không đẹp mắt. Mình muốn chuyển thống nhất một mẫu mà không biết vào đâu.

 |  Xem: 75.867  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 28/04/2010 - 17:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Chào bạn

bạn có thể dùng phần mềm sắp xếp tiếng việt, nó có chức năng chuyển đổi chữ in-thường và ngược lại.

Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 28/04/2010 - 17:39

Mình chỉ biết là

hàm UPPER - chuyển tất cả thành chữ hoa

hàm LOWER - chuyển tất cả thành chữ thường

hàm PROPER - chuyển thành in hoa các chữ cái đầu

Bạn tham khảo xem

Chúc bạn một buổi tối vui vẻ!

Ngày gửi: 28/04/2010 - 17:40

Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại bên excel phải vào lệnh nào vậy?
Mình có DS chép sẵn vừa chữ hoa vừa chữ thường trông không đẹp mắt. Mình muốn chuyển thống nhất một mẫu mà không biết vào đâu.

Ngày gửi: 30/09/2010 - 12:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Những Mẩu Chuyện Tiếng Anh   CTA
Liên hệ gian hàng...
Giáo Trình Microsoft Excel 2003
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)