Cách khắc phục lỗi hàm trong Excel?

Em dùng hàm if trong Excel mà không được, ví dụ if (D7="","",D7*G7*M7) nhưng bị báo lỗi #Value. Hình như máy em có sự thay đổi gì đó vì em gõ dấu chấm bên Num clock thì lại hiển thị là dấu phẩy.

Em mở các file đã làm trước đó thì vẫn được nhưng khi xem lại hàm và Enter thì cũng bị lỗi như vậy. Mong mọi người giúp em nguyên nhân và cách khắc phục lỗi trên.

Em xin cảm ơn!

 |  Xem: 3.508  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/04/2012 - 10:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn xem lại giá trị ở các ô D7 G7 và M7 đang định dạng kiểu chuỗi hay số "nếu dấu ngăn cách phần thập phân là , thì bạn chuyển thành . và ngược lại. Lỗi này thường xảy ra khi ta mang máy file từ máy nọ sang máy kia. Bình thường thì nó không xử lý nhưng nếu bạn xem công thức thì nó sẽ gặp lỗi. Tại vì tuỳ người dùng mà ở mỗi máy định dạng dấu chấm và dấu phảy khác nhau nên mới xảy ra như thế thôi.

Ngày gửi: 05/05/2012 - 22:34

cách đơn gian nhất là cài lài office hơi bị lâu mà chắc chắn reset hết lỗi

Ngày gửi: 06/05/2012 - 11:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)