Có thể dùng PowerPoint 2003 để tạo trò chơi ô chữ không? Nếu được, xin hướng dẫn cách tạo?

 |  Xem: 4.470  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/09/2008 - 10:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Các ứng dụng trong bộ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) đều cho phép lập trình bằng ngôn ngữ VBA. Do đó về nguyên tắc, bạn có thể viết trò chơi ô chữ hay bất kỳ phần mềm nào bạn muốn bằng VBA trong PowerPoint. Tuy nhiên, nếu phần mềm bạn muốn viết không truy xuất dữ liệu do PowerPoint quản lý (các slide) thì tốt nhất là viết ứng dụng đó bằng môi trường lập trình chính quy hơn, thí dụ dùng VB, VB .Net, VC++, VC#,... vì môi trường lập trình chính quy hơn thường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ lập trình tốt hơn: soạn thảo mã nguồn, debug...
Ngày gửi: 19/09/2008 - 10:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office SB Ed 2003 Win32 Mutil lang Open L OEM CD w/SP1
Liên hệ gian hàng...
Office Basic Edition 2003 Win32 English OEM CD W/SP1
Liên hệ gian hàng...
Office Pro 2003 Win32 English OLP NL
Liên hệ gian hàng...
Office Pro 2003 Win32 English 1PK DSP 3 OEM CD w/sp2
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)