Trong Excel, vào Menu View / Toolbars / Forms thì chỉ có một số Object có thể tạo được như label, listbox, checkbox, option button...?

Trong Excel, vào Menu View / Toolbars / Forms thì chỉ có một số Object có thể tạo được như label, listbox, checkbox, option button..., còn Trong Excel, vào Menu View / Toolbars / Forms thì chỉ có một số Object có thể tạo được như label, listbox, checkbox, option button..., còn một số Object khác không thể tạo được (mờ) như combobox, textbox....
 |  Xem: 9.835  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/09/2008 - 11:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Microsoft muốn nâng cấp bảng tính Excel thành Form giao diện của chương trình thay vì chỉ là 1 bảng dữ liệu. Tuy nhiên có thể hiện tại, Microsoft chưa hiện thực đầy đủ nên chỉ cho phép bạn tạo một số điều khiển như label, listbox, checkbox, option button... vào bảng tính, còn các điều khiển khác như textbox... thì sẽ hiện thực trong các version sau này. Tóm lại nếu bạn muốn tạo Form giao diện bất kỳ, bạn nên vào menu Tools.Macros.Visual Basic Editor để tạo User Form rồi thiết kế theo yêu cầu của mình y như bạn đã từng làm trên VB, VC++, Access...
Ngày gửi: 19/09/2008 - 11:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

CAT68 Smart 2008
Liên hệ gian hàng...
Cổng thoại trường học
Liên hệ gian hàng...
SDL TRADOS SP2 Freelance
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)