Trong Excel, làm sao chỉnh độ rộng của cột, hàng ở mỗi trang khác nhau?

 |  Xem: 61.914  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/09/2008 - 13:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Không biết khái niệm “trang Excel” của bạn là gì. Lưu ý rằng mỗi file Excel có thể chứa nhiều worksheet, mỗi worksheet là 1 bản tính chứa tối đa 65536 hàng, mỗi hàng tối đa 256 cột. Trong mỗi worksheet, mỗi cột hay mỗi hàng có độ rộng thay đổi được theo yêu cầu người dùng, tuy nhiên bạn không thể chia 1 hàng hay 1 cột ra nhiều phân đoạn rồi thiết lập độ rộng riêng biệt cho từng phân đoạn đó.
Ngày gửi: 19/09/2008 - 14:00

Muốn chỉnh độ rộng của cột hay dòng ta vào Format/ Row(column)/ Height(width)/ nhập số độ rộng cần  giãn /OK. 

Ngày gửi: 08/10/2011 - 08:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Pro 2003 Win32 English/MultiLang OLP NL
Liên hệ gian hàng...
Office STD 2007 Sngl OLP NL
Liên hệ gian hàng...
Office Small Business Edition 2003 Win32 English 1pk OEM CD w/SP2 (W,E,O,PU,P)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)