Bị lỗi khi sử dụng Unicode là sao?

Tôi dung MS-Word 2003; Vietkey2000 Trong quá trình gõ văn bản bằng font chữ unicode, sau khi tôi sử dụng lệnh copy thì không gõ được bình thường nữa. Các chữ đều bị cách ra một ký tự ( c ộng ho à x ã...) Xin hỏi cách khắc phục.
 |  Xem: 918  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/03/2009 - 13:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để khắc phục tình trạng trên, bạn chọn mục Tool trên menu trên cùng, chọn Option. Bạn chọn tiếp nhãn edit và bỏ tích chọn ở mục "use smart cut and paste". Sau đó trong quá trình soạn thảo bạn sẽ không gặp lại tình trạng trên nữa .
Ngày gửi: 03/03/2009 - 13:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phần mềm kế toán VNSoft.Net 2009 (Dành cho cty sản xuất và xây dựng)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý nhân sự SMART- HRM
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý nhân sự Dolphins_HRM
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)