Cách chỉnh sửa văn bản word khi scan vào máy tính?

Làm thế nào để một văn bản word khi scan vào máy tính có thể chỉnh sửa đươc. Xin chỉ giúp, rất cảm ơn.
 |  Xem: 9.066  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi scan vào máy nó sẽ là file .pdf, phiên bản mói của Acrobat cho fép sửa .pdf.
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cài đặt máy tính - Uy tín - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Giá hợp lý. ĐT: 04. 2240. 5656
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)