Tìm lại file đã xóa vo Recycle Bin ???

Vui lòng hướng dẫn cho tôi, sau khi xóa các file, thì làm sao tất cả các file bị xóa đó chạy vào Recycle Bin. Hiện nay, khi tôi xóa các file thì có 1 vài file xóa chạy vào Recycle Bin, lại có những file xóa nhưng không biết là đã xóa khỏi máy luôn chưa hay là còn tồn tại ở đâu đó trong máy, và cách tìm những file đã bị xóa này.
 |  Xem: 5.156  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/01/2008 - 10:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Phục hồi dữ liệu hữu hiệu với “Recover My Files”
Sau khi cài đặt thành công, “Recover My Files” sẽ cung cấp cho người dùng 4 tính năng phục hồi gồm:
- Fast File Search: tìm ra toàn bộ những file, thư mục và file tạm hiện vẫn còn khả năng phục hồi được, bất chấp nó đã bị xóa khỏi Recyble Bin hoặc bị “tận diệt” bằng các công cụ chuyên dọn rác máy tính.
- Complete File Search: có khả năng tìm kiếm và phục hồi mạnh hơn “Fast File Search” nhưng tốn nhiều thời gian hơn.
- Fast Format Recover: có khả năng tìm kiếm và phục hồi lại gần như nguyên vẹn những file đã được lưu trên một phân vùng đĩa cứng vừa được format.
- Complete Format Recover: Có khả năng phục hồi mạnh hơn Fast Format Recover nhưng với thời gian lâu hơn.
Ngày gửi: 26/01/2008 - 10:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

BitDefender Internet Security 2008
Liên hệ gian hàng...
NORTON INTERNET SECURITY 2007 AP FOR WINXP
Liên hệ gian hàng...
Windows XP Professional English Intl CD w/SP2 (Full Package)
Liên hệ gian hàng...
Win SBS Std 2003 R2 English 1pk DSP OEI CD 1-2CPU 5 Clt SR
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)