Tạo Form để khai báo , tạo Drop-List , tạo ô Check-box trong Word?

 |  Xem: 22.993  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/02/2008 - 09:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong nhiều văn bản người ta hay tạo những Form sẵn để người khác có thể dễ dàng điền nội dung như : Text Box , Check Box ....
cách thức tiến hành như sau :
1. Mở Word --> bấm menu View --> chọn Toolbars --> chọn Form
2. Lúc này trên màn hình xuất hiện thanh Form như hình dưới đây
3. Ví dụ bạn gõ Họ và tên , để người khác điền nội dung --> gõ xong bạn bấm ô đầu tiên trong thanh Form là Text Form Field
4. Lúc này tên màn hình xuất hiện hộp màu xám như hình dưới đây
5. Để tạo hộp Check-Box bạn gõ , Ví dụ như : Bạn có thích ăn kem không ? --> bấm ô thứ hai của trường Form là Check Box Form Field
6. Để tạo hộp lựa chọn những giá trị cho trước bằng Drop-List thì bạn làm, Ví dụ gõ Giới tính : --> bấm ô thứ 3 của thanh Form là Drop-Down Form Field
7. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ Drop-Down Form Field Options, bạn gõ những mục cần lựa chọn trong ô Drop-down iterm --> bấm Add cho mỗi mục , để kết thúc việc khai báo bấm OK
8. Trên màn hình hiện những nội dung như hình dưới đây
9. Chúng ta chuyển sang bên phải màn hình phần Protect Document
Đánh dấu tích để chọn trong mục thứ hai là Allow only this type of editing in the document
Chọn Filling in forms
Trong mục thứ 3 , bạn bấm Yes, Start Enforcing Protection
10. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ Start Enforcing Protection , bạn gõ Password vào 02 ô --> bấm OK
11. Trên mà hình sẽ xuất hiện như hình dưới đây và người khác có thể thay đổi nội dung trong ô màu xám

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 11/02/2008 - 09:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows Server Std 2003 Win32 English OLP NL 5 Clt - 1 Media kit
Liên hệ gian hàng...
Symantec Antivirus 4.3 For Microsoft ISA Server Media Pack (10149637-IN)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)