Hướng dẫn cách làm slide có sử dụng các hiệu ứng design trên powerpoint?

hướng dẫn cách làm slide có sủ dụng các hiệu úng design trên powerpoint
 |  Xem: 12.568  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/09/2009 - 07:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngày gửi: 18/09/2009 - 18:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

AutoCAD Raster Design 2009 Commercial New SLM
Liên hệ gian hàng...
AutoCAD Raster Design 2008 Commercial New SLM (34008-541452-9000)
Liên hệ gian hàng...
Microsoft Exchange 2003 All Languages OLP NL User CAL (381-01891)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)