Hướng dẫn cách làm slide có sử dụng các hiệu ứng design trên powerpoint?

hướng dẫn cách làm slide có sủ dụng các hiệu úng design trên powerpoint
 |  Xem: 12.626  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/09/2009 - 07:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngày gửi: 18/09/2009 - 18:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

AutoCAD Raster Design 2009 Commercial New SLM
Liên hệ gian hàng...
AutoCAD Raster Design 2008 Commercial New SLM (34008-541452-9000)
Liên hệ gian hàng...
Microsoft Exchange 2003 All Languages OLP NL User CAL (381-01891)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)