Tải phần mềm Adobe Presenter ?

Xin chỉ giúp tôi cách tải phần mềm Adobe Presenter để phục vụ giảng dạy, không hiểu vì sao tôi tải liên tục không có kết quả.
 |  Xem: 5.243  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/11/2009 - 10:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vào đây tải: http://download853.mediafire.com/iqiwwlctdwig/jymenzyvtin/AbeP7.isz Nếu đòi mật khẩu để tải thì gõ vào: Ad0be.*&$_TACHI
Ngày gửi: 02/11/2009 - 10:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Adobe Photoshop Extended CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Adobe Photoshop CS4
Liên hệ gian hàng...
Adobe Acrobat Professional 8.0.0 Final
Liên hệ gian hàng...