Tải phần mềm Adobe Presenter ?

Xin chỉ giúp tôi cách tải phần mềm Adobe Presenter để phục vụ giảng dạy, không hiểu vì sao tôi tải liên tục không có kết quả.
 |  Xem: 5.283  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/11/2009 - 10:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vào đây tải: http://download853.mediafire.com/iqiwwlctdwig/jymenzyvtin/AbeP7.isz Nếu đòi mật khẩu để tải thì gõ vào: Ad0be.*&$_TACHI
Ngày gửi: 02/11/2009 - 10:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Adobe Photoshop Extended CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Adobe Photoshop CS4
Liên hệ gian hàng...
Adobe Acrobat Professional 8.0.0 Final
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)