các pác cho em hỏi chút! Cài thêm font chữ vào Photoshop thế nào?

Em tìm được một số font đồ họa rất đẹp, bây giờ em muốn add vào photoshop để sử dụng thì làm thế nào? pác nào biết thì méc cho em với nhé
 |  Xem: 17.980  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/04/2008 - 08:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Những font chữ sử dụng trong máy tính để có thể hiện thị đúng, tất cả nó đều được lưu trong C://Windows/Fonts
Có 1 vài cách add thêm fonts cho bộ fonts trong máy tính của bạn.
1, Mở folder chứa font file muốn cài , chuột phải vào file , chọn Copy ( Cut cũng được )
2, Mở folder Fonts của Windows ra
3, Paste font file mới copy ở bước 1 vào folder Fonts

Ngoài ra, bạn có thể add fonts thêm bằng cách
1. Vào Star chọn Control Panel
2. Chọn Fonts
3. Nhấn vào File trong Fonts chọn => Install New Font
4. Bạn đặt file font đó tại đâu thì Install từ đó
Ngoài ra, font dùng cho Photoshop các bạn cũng có thể copy fonts và paste vào thư mục C:\Program files\Comon files\Adobe\Fonts
Ngày gửi: 07/04/2008 - 08:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Adobe Photoshop Extended CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Windows XP Pro SP2b Japanese 1pk DSP 3OEM CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)