Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
Phuthi leminhduc123456 lakar Trả lời cuối cùng: 27/01/2008
Thành viên tích cực nhất

Binhminh5723

6 lượt cảm ơn

Khanh.nguyen

4 lượt cảm ơn

Nguyễn Hoàng Quốc

2 lượt cảm ơn

Giang Toàn

1 lượt cảm ơn

Phương Nguyễn

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Mất biểu tượng kết nối mạng Trong Windows XP SP2 ?

   NAIAS2008 27/01/2008 - 15:58

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   17784
   Trả lời (3)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Phuthi

   27/01/2008 - 16:01
   Khi bạn cập nhật phiên bản Microsoft Windows XP SP2 xong , bạn kết nối đến ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) nhưng không được , khi đó bạn vào Control Panel chọn Network

   Connections để tìm lại các biểu tượng kết nối mạng nhưng khi bạn vào , bạn nhìn thấy còn “thê thảm” hơn . Triệu chứng của “bệnh” này như sau :

   - Máy tính của bạn mất biểu tượng kết nối trong mạng LAN

   - Mất biểu tượng Dial-up Connection chỉ còn lại biểu tượng New Connection Wizard .

   Bạn liền chọn Advanced chọn tiếp Advanced Settings nhưng chĩ có Remote Access connections là còn xuất hiện trong danh sách Connections .

   - Cửa sổ Network Connections sẽ bị treo hoặc đóng ngay lập tức sau khi bạn chọn kết nối mạng .

   Kiểm tra việc thiết lập card mạng

   Nhấn chuột phải vào My Computer chọn Properties.

   Chọn thẻ Hardware khi đó bạn chọn Device Manager . Chọn Network Adapters kiểm tra card

   mạng có được hiển thị không .

   Nhấn chuột phải vào card mạng của bạn , trên thanh General trong mục Device Status bạn kiểm

   tra thông tin "This device is working properly" có xuất hiện hay không . Nếu có bạn chuyển sang bước thứ hai .

   Kiểm tra những dịch vụ cần thiết

   Nhấn chuột phải vào My Computer và khi đó chọn Manage.

   Chọn và mở Services and Applications , chọn tiếp Services.

   Ở cửa sổ bên phải , bạn kiểm tra các dịch vụ sau đây đã được khởi động (Started) rồi chưa :

   Remote Procedure Call (RPC)

   Network Connections (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ RPC)

   Plug and Play

   COM+ Event System (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ RPC)

   Remote Access Connection Manager (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ Telephony)

   Telephony (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ RPC)

   Sau đó bạn kiểm tra việc thiết lập đăng nhập :

   Nhấn chuột vào dịch vụ COM+ Event System .

   Chọn thanh Log On . Dưới Log on as , kiểm tra Local System account có được chọn hay không .

   Đây là thiết lập mặc định , nếu chức năng này không được bật , bạn chọn mục này . Chọn OK.

   Kiểm tra việc thiết lập ảnh hưỡng của màn hình Desktop

   Nhấn chuột vào dịch vụ Network Connection , chọn thanh Log On . Dưới Log on as , bạn kiểm tra

   Local System account có được chọn rồi chưa , xác định lựa chọn Allow service to interact with

   Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

   VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

   desktop có được bật hay không . Nếu như chức năng này chưa được chọn , bạn đánh dấu kiểm vào nó . Nhấn nút OK .

   Kiểm tra việc thiết lập dịch vụ mạng

   Trong cửa sổ Control Panel , bạn chọn Add or Remove Programs , chọn Add/Remove Windows Components .
   Chọn Networking Services nhấn nút Details , kiểm tra xem Simple TCP/IP Services có được chọn hay không , nếu không được bật bạn chọn nó . Nhấn OK .

   Đặt đĩa cài đặt Windows XP /2003 vào , nhấn Next và chọn Finish để kết thúc .Đăng ký lại các tập tin DLL (Dynamic Link Library : Thư viện liên kết động)

   Vào Start – Run gỏ cmd và nhấn nút OK .

   Trong cửa sổ Command Prompt , bạn nhập vào các lệnh dưới đây để đăng ký các tập tin sau (lưu ý khi thực hiện một lệnh , bạn phải nhấn phím Enter để xuống dòng) .
   Bạn tiến hành đăng ký lần lượt các tập tin DLL như netshell.dll , netcfgx.dll và netman.dll

   regsvr32 netshell.dll (hai tập tin sau đó bạn đăng ký cũng tương tự)

   Nếu bạn nhận được thông báo giống như sau thì xem như quá trình đăng ký lại tập tin .dll hoàn tất . Khởi động lại máy tính .Vào tiếp Command Promt . Trong cửa sổ Command Promt , bạn gõ sfc /purgecache nhấn Enter .

   Sau đó trình ứng dụng Windows File Checker được bắt đầu .

   Kiểm tra khoá Registry

   Bạn tiếp tục kiểm tra Regedit . Sau khi màn hình Registry Editor hiện ra , bạn tìm đến khóa sau :

   HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

   Kiểm tra xem hai khóa con NumMethods và ProxyStubClsid32 có tồn tại hay không .

   Nếu hai khóa con này không tồn tại bạn nên tạo chúng .

   Sử dụng tiện tích Dcomcnfg.exe để khởi động lại thiết lập Default Impersonation Level :
   Vào Start - Run gỏ dcomcnfg và nhấn nút OK.
   Trong Component Services chọn Computers , nhấn chuột phải vào MyComputer và chọn Properties.Chọn thanh Default Properties và khi đó chọn hộp kiểm Enable Distributed COM on this computer .
   Bạn chọn bất kì thiết lập khác với Anonymous ở trong mục Default Impersonation Level và khi đó nhấn nút OK. Khởi động lại máy tính .

   Thiết lập các chức năng khác :

   Vào Start – Run gỏ gpedit.msc và nhấn phím Enter .Trong cửa sổ Group Policy , bạn chọn User Configuration – Windows Settings chọn Internet Explorer Maintenance , bạn chọn tiếp Connection - Connection Settings . Xóa hộp kiểm Delete existing connection settings if present . Nhấn OK .
   Tiếp theo bạn vào Command Prompt , gỏ winmgmt /clearadap nhấn Enter
   Mở Registry Editor , bạn tìm đến khóa sau :

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network

   Nhấn chuột phải vào khóa Network , chọn Export lưu nó để đề phòng sự cố khi bạn thay đổi Regedit . Nhấn chuột phải vào khóa Network lại một lần nữa , bạn xóa khóa Config đi , lưu ý bạn Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online
   không được xóa khóa Network . Khóa Config sẽ khôi phục khi bạn khởi động lại máy tính . Khởi động lại máy tính .
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   john lEe

   25/12/2008 - 21:11
   nếu máy bạn vẩn còn vào mang tốt thì. chọn trong control panel ->connections... chọn dòng show....sẽ có lại. còn nếu ko có thì làm như bạn trả lời trước.

   chuc vui
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Hehe

   25/12/2008 - 23:43
   Biểu tượng này không tự nhiên có trên toolbar sau khi bạn cài lại máy hoặc ai đó bỏ đi không để nó hiện trên toolbar.

   Vào Start - Settings - Control Panel - Chọn Switch to Classic View (nếu đã Classic View thì khỏi chọn) - Network Connection - Chọn Model kết nối - Chuột phải chọn Properties - Chọn Show Icon in notification area when connected.

   OK
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm