Làm sao xóa Office 2007 khi ko thể add or remove ?

Mình mún xóa thằng Microsoft Office 2007 mà ko thể xóa đc, vô control panel > add or remove mà ko thấy tên Office 2007 trong list
Dùng software Your Uninstaller Pro 2008 mà vẫn ko thấy có tên nó trong list, search cũng chẵng ra
Bỏ đĩa vô đế xóa cũng ko đc.
H làm sao Remove nó hoàn toàn triệt để đây các bạn ? Giúp mình với
Thanks.
Theo csth
 |  Xem: 7.957  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/07/2009 - 10:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hướng dẫn remove của microsoft nè
Bước 1: Gỡ bỏ tất cả các gói cài đặt Office 2007
- Vào Start -> Run, nhập “Installer”, OK.
Vào View menu, chọn Details.
Vào View menu->Choose Details..., chọn Subject, OK.
Vào View menu -> Arrange icon by, chọn Subject.
Nhấp chuột phải vào từng tập tin có đuôi “msi” thuộc Subject “Microsoft Office Product_Name 2007”, chọn Uninstall.

Bước 2: Ngừng dịch vụ “Office Source Engine”
- Vào Start -> Run, nhập services.msc, OK. Trong cửa sổ Services, tìm và nhấp chuột phải vào “Office Source Engine” chọn Stop.(Nếu trước đó nó đã Stop rồi thì bỏ qua bước này).

Bước 3: Xóa thư mục và tập tin cài đặt
- Vào Start -> Run, nhập %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, OK.
Tìm và xóa các thư mục sau: OFFICE12, Source Engine.
- Vào Start -> Run, nhập %ProgramFiles%\Microsoft Office, OK. Xóa thư mục Office12.
Mở My Computer, vào từng ổ đĩa tìm thư mục \MSOCache\All Users (nếu không thấy thư mục MSOCache, bạn cho hiện thuộc tính ẩn của tập tin và thư mục: Tools -> Folder Option -> View, chọn Show hidden files and folders under Hidden files and folders, OK), xóa những thư mục có cụm từ cuối “0FF1CE)-”.
- Vào Start -> Run, nhập %appdata%\microsoft\templates, OK. Xóa các tập tin Normal.dotm và Normalemail.dotm.
- Vào Start -> Run, nhập %appdata%\microsoft\document building blocks\Language_ID, OK (nếu báo lỗi, bạn bỏ qua bước này). Sau đó, xóa tập tin “Building blocks.dotx”.
- Vào Start -> Run, nhập %temp%, OK, xóa hết tập tin.
- Vào Start -> nhập %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, OK, xóa tập tin “opa12.dat”.

Bước 4: Xóa đường link trong Registry
- Vào Start -> Run, nhập regedit, OK
-> HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\
-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\
-> HKEY_USERS\S-1-5-21-343818398-2077806209-1644491937-1003\Software\Microsoft\Office\
Tìm các nhánh trên và xóa mục “12.0” ở mỗi nhánh (Lưu ý: để an toàn, bạn nên lưu trữ Registry trước khi xóa).
Khởi động lại máy tính.
Ngày gửi: 04/07/2009 - 10:44
Hay bỏ đĩa Office 2007 vào rồi chọn mục remove thử xem. Nếu không được thì hãy bung ghost ra thử.
Ngày gửi: 04/07/2009 - 10:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...
Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...
Bảo trì Games
Liên hệ gian hàng...